Kreativní rozvoj

Naše aktuální nabídka je k dispozici zde.

Zbytek v přípravě, děkuji vám za trpělivost :)

O kreativitě se říká, že staví hráze mezi naší levou a pravou hemisférou. Takto získáváme neocenitelné spojení mezi logickým myšlením a intuicí, mezi spontánností a vědomým jednáním, mezi myšlenkami a jejich uskutečněním. Nacházíme v sobě nový potenciál, nadání, příležitosti, a zároveň se u toho můžeme skvěle bavit.

Už odedávna nás zajímají metody vývoje tvořivosti. Běžně rozšířenou myšlenkou je, že tvůrčí přístup k řešení problémů je vyhrazen pouze vyvoleným jedincům. Není tomu tak, protože kreativitu lze rozvíjet, je možné se ji naučit, a co je nejdůležitější, lze ji trénovat a užít si při tom spoustu zábavy. Děti mají schopnost lépe se zapojit do dané hry, do nových rolí, mají neomezenou svobodu, která jim umožňuje zábavnou formou rozvíjet jejich přirozenou kreativitu a inteligenci. Je důležité, abychom jim my - dospělí - dali šanci oprostit se od schémat a stereotypů, v nichž často žijeme, aniž bychom o tom věděli.

Vyučování spočívá na zábavě, dítě, které se jí účastní, pociťuje pouze potěšení ze zkušenosti, objevování a zkoumání. Zábava spojuje učení a fantazii, děti sbírají nové zkušenosti bez strachu z neúspěchu a hodnocení, tím získávají sebevědomí, které je nezbytné pro myšlení novým, odlišným způsobem. Tím se snadno zbavují zábran a mohou se přesvědčit o tom, že jsou mnohem inteligentnější než předpokládaly. Kromě racionálního přístupu k problémům dětem ukazujeme také přístup intuitivní, emocionální, který stimuluje všechny smysly. Děti cítí, že tělo, duch, psychika jsou jednotné, že poznání je úzce spjato s naším životem. Tyto znalosti získané díky zkušenostem, a ne z učebnic, jsou neocenitelné, protože si je snadno osvojíme a nacházíme pro ně skutečný význam a použití.

Děti mají neomezený zdroj nových nápadů, který umožňuje skrze zadávání vhodných úkolů nebo kladením správných otázek objevovat ty nejzajímavější, a později na nich pracovat dále.