Terapie

Jsme specialisté na lidské utrpení, kterému se moderně začalo říkat stres. Hluboká znalost lidské psychiky a jeji dynamiky společně s nástroji, které jsme obdrželi jako certifikovaní lektoři Oneness University, nám umožňují Vám pomoci při rozličných problémech. Důležitá je pro nás vzájemná důvěra a ochota překonat strach, neboť pravda, kterou potřebujete vidět, většinou bolí. Nabízíme lidský přístup a dlouholetou osobní zkušenost, ať už si potřebujete pouze s někým popovídat a být vyslechnuti, či opravdu řešit některé z Vašich problémů. U diagnostikovaných těžších psychických poruch se prosím obraťte na specialisty v oboru psychiatrie, v těchto případech můžeme nabídnou pouze podporu, či pohled z jiné strany.


Terapie se odehrávají formou 1 - 2 hodinových sezení. Jsou doplňovány různými meditačními a antistresovými  technikami.