Co je vyšší stav vědomí?

17.10.2013 00:00

Všichni se nacházíme v nějakém stavu vědomí. Pro zjednodušení ho rozdělujeme na vyšší a nižší stav. Jaký je vnich rozdíl?

Nižší stav sebou nese 3 základní kvality. Nacházíte-li se v nižším stavu vědomí, realita, kterou kolem sebe tvoříte a prožíváte bude obsahovat mnoho destruktivních prvků, bude se často opakovat a vaše jednání budou impulsivní. Co to v praxi znamená? Jsem li v nižším stavu vědomí a hledám třeba partnera (ať už obchodního, nebo životního) přivede mě to vždy k takovému člověku, který mě podvede, nebo dostatečně neocení, budu si nacházet stále dokola podobné partnery a ikdyž budu vědět, že se takovému člověku chci vyhnout, přesto s ním nakonec zkončím ve vztahu - mé jednání bude nutkavé - impulzivní.

Vyšší stav vědomí naopak sebou přináší kvality opačné - konstruktivní, kreativní a založené na vašem hlubším intuitivním poznání. V našem příkladě tedy budete nacházet partnery, kteří budou chtít pro vás to nejlepší, budou vás podporovat a rozvíjet a společně budete nacházet nová a elegantnější řešení v atmosféře svobody a vzájemného respektu.