Co je vyšší stav vědomí?

17.10.2013 17:36

Všichni se nacházíme v nějakém stavu vědomí. Pro zjednodušení ho rozdělujeme na vyšší a nižší stav. Jaký je vnich rozdíl?

Nižší stav sebou nese 3 základní kvality. Nacházíte-li se v nižším stavu vědomí, realita, kterou kolem sebe tvoříte a prožíváte bude obsahovat mnoho destruktivních prvků, bude se často opakovat a vaše jednání budou impulsivní. Co to v praxi znamená? Jste li v nižším stavu vědomí a hledáte například partnera (ať už obchodního, nebo životního) přivede vás to vždy k takovému člověku, který vás podvede, dostatečně neocení, či vám přinese jiný typ problémů podle nastavení vašeho podvědomí. V tomto stavu vědomí si budete nacházet  stále dokola podobné partnery a ikdyž budete vědět, že se takovému člověku chcete vyhnout, přesto s ním nakonec skončíte ve vztahu - vaše jednání bude nutkavé - impulzivní.

Vyšší stav vědomí naopak sebou přináší kvality opačné - konstruktivní, kreativní a založené na vašem hlubším intuitivním poznání. V našem příkladě tedy budete nacházet partnery, kteří budou chtít pro vás to nejlepší, budou vás podporovat a rozvíjet a společně budete nacházet nová a elegantnější řešení v atmosféře svobody a vzájemného respektu.

Nevýhody zůstávání v nižším stavu vědomí:

 • nepříjemné situace se stále opakují
 • selhává vám inteligence a provádíte špatné volby
 • žijete v neustálém vnitřním napětí a konfliktu
 • nejste schopni pustit do vašeho života nic nového
 • vnitřní boj vás vyčerpává
 • vaše reakce jsou mechanické
 • ztrácíte smysl života
 • máte pocit bezmocnosti
 • vnitřní napětí výrazně snižuje imunitu a proto jste častěji nemocí a dáváte možnosti vzniku chronických onemocnění
 • bojujete s okolnostmi svého života, ale nepřináší to trvalé výsledky
 • uzavíráte se do sebe a prohlubujete pocit oddělenosti k vašemu okolí
 • utíkáte k rozličným závislostem

Naučte se základní principy života a aplikujte je v každodenních situacích. Postupně se vymaníte z nižšího stavu vědomí a začnete si skutečně užívat plnosti života. Není to jedoduchá a rychlá cesta. Vyžaduje to odhodlání a pravidelné úsilí, ale výsledek stojí za to!!! Jsme připraveni vás celým procesem provázet a až nabudete dost sil, vystačíte si už sami...svými životy a zkušenostmi poté můžete obohatit další lidi, přátele, rodinu, protože všichni si zasloužíme být šťastni.