Dostaň život na svou stranu - 2 dny transformující Vaše vztahy

02.05.2015 10:00

 

Sri Bhagavan - zkakladatel Oneness University říká, že Život je vztah. Proto lidstvu dal dva velmi silné procesy, vedoucí k uzdravení našich vztahů - jak z minulosti, tak v přítomnosti. Zveme vás na dva intenzivní dny plné průlomů, realizací, Milosti a Božské přítomnosti v akci!!!

 

Proces Osvobození předků -  2. 5. (sobota), 10:00 – 17:00

Proces na odstranění životních překážek, které mají původ ve vztazích s předky.

Tento mocný proces se odehraje již podruhé v Ostravě. Jestliže jste se již jednou zúčastnili, velmi doporučujeme si tutu příležitost zopakovat - naši předkové potřebují neustálou péči a úctu, kterou nám poté zrcadlí v neutuchajícím požehnání, které proudí do našich životů z našich rodových linií. Naše podvědomí je tvořeno z velké části myslí naší rodové linie, proto upravením si vztahu s předky má zásadní význam pro náš naplněný život bez překážek.

Jak se díváme na naše životy, tak shledáváme několik problémů, které se nám nedaří vyřešit, ať už vyvíjíme jakékoli množství snahy a úsilí. Myslíme o nich,  usilujeme o jejich odstranění a hledáme na ně řešení, ale tyto problémy stále přetrvávají. Můžou to být finanční problémy, nebo problémy ve vztazích, s našim zdravím, nebo něco jiného...třeba nějaké soudní spory.

Oneness má nesčetné cesty, jak různé problémy řešit, ať už jsou to problémy fyzické, psychologické, emoční, či spirituální. Na tomto kurzu se podíváme na jednu takovou cestu, jak vyřešit naše dlouhopřetrvávající problémy.

Většina problémů, kterým dnes čelíte má tři hlavní důvody...na ty se během kurzu zaměříme

  1. Vztahy
  2. Karma
  3. Osvobození předků

Je docela známo, že rodinná karma nás ovlivňuje za posledních min. 7 generací. Nazývá se Prarabdha karma – karma předchozích generací. Výsledek našich činů, ať už dobrý, či špatný, ovlivňuje příštích 7 generací. Takže vy sami jste ovlivňení karmou svých předešlých 7 generací předků.

Během kurzu se dozvíte, jak naplnit svou povinnost vůči svým zemřelým předkům, provedeme speciální rituál na jejich osvobození, kdy Božská Milost dá Mókšu (osvobození) vašim předkům, ať už jsou na jakékoli úrovni a přijmete jejich požehnání do svého života. Naučíte se rovněž jak pomoci umírajícímu v jeho odchodu, naučíte se rozpoznávat příčiny vašich problémů, dojde k jejich uvolnění a naučíte se mocné nástroje, jak jim v budoucnu předcházet.

Realizací těchto principů nebudete přinášet problémy svým dětem a budoucím pokolením, ale stanete se požehnáním pro celou svoji rodinu.

Po těchto kurzech se životy lidí výrazně zlepšují...uvidíte mnoho příkladů.

 

Bandhavya dikša - 3. 5. (nědele)
- speciální  proces na uzdravení všech vztahů

  • Co je život?
  • Kdo jsi?
  • Jaké zákony formují náš život?

Tvá identita vzniká pouze ve vztazích...jinak to není možné. Vztahy jsou pro tebe odrazem tvého vlastního já. Jestliže tvé vztahy nejsou správné, bude se to ukazovat v každé oblasti tvého života.

Na tomto pracovním a prožitkovém setkání projdeme speciálním procesem na uzdravení našich vztahů. Nastartujeme hluboký léčivý proces, který se dotkne každé části našeho života a necháme proudit mocnou uzdravující přítomnost do našeho proudu bytí. Tento speciálně navržený proces, který je podporovaný sankalpou (záměrem) a přímým požehnáním Avatara osvícení,  je mocným nástrojem v našich životech, který nám pomůže projít dalším, velmi důležitým milníkem na naší cestě k naplněnému a svobodnému životu.

 

Kdy:  2. 5. (sobota), 10:00 – 17:00, , 3. 5. (nědele) 9.00-16.00
Kde:  Centrum Harmonie - Na Jízdárně 18, 1.patro, Moravská Ostrava, tramvajová zastávka: Krajský úřad Ostrava (naproti Domu kultury) https://www.centrum-harmonie.cz/contact

Co si vzít sebou?: něco na poznámky, pohodlné oblečení, svačinu
a fotky svých zemřelých předků nebo přátel, za které se budete modlit o osvobození
Cena: 1500 Kč - 2 dny, 900 Kč - 1 den

Možnost ubytování si můžete zajistit v blízkosti Centra harmonie www.tj-mittal.cz případně přímo v Centru harmonie na karimatkách ve vlastním spacím pytli.

Závazná přihláška do 27. 4. 2014
na: amrita.os@email.cz,

Těší se na Vás Lukáš Kisza,
pokročilý trenér Oneness University, a Magdalena Kokora - organizatorka ( mob. 608 919 447).