Univerzita Jednoty - univerzita pro život!

Univerzita Jednoty - univerzita pro život!

Co je to za svět měnící fenomén, jež pomáhá lidem všech vír a všech cest posunout se do vyšších stavů vědomí?
Je tu úžasný jev, měnící svět, jež se zde v této době nachází pro lidstvo. Více než sto miliónů lidí na celém světě zažívá tento fenomén, známý jako Dikša, který započíná hluboký proces duchovního probuzení v člověku.
Rodištěm tohoto božského jevu, který napomáhá milionům lidí na cestě do vyšších stavů vědomí, je Oneness University (Univerzita Jednoty) v Indii.
Oneness po celém světě nabízí kurzy a programy, jež pomohou lidem všech cest, vír a společenských vrstev vyrůst do přirozeného stavu člověka, stavu ve kterém se cítí spojení se vším, co je.